Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-8%
11,000,000 đ  ~  12,000,000 đ
-8%
110,000,000 đ  ~  120,000,000 đ
-13%
26,000,000 đ  ~  30,000,000 đ
-5%
5,700,000 đ  ~  6,000,000 đ
-20%
2,400,000 đ  ~  3,000,000 đ
-14%
3,000,000 đ  ~  3,500,000 đ
-10%
3,400,000 đ  ~  3,800,000 đ
-6%
7,500,000 đ  ~  8,000,000 đ
-6%
42,000,000 đ  ~  45,000,000 đ
Máy hút hạt lúa, bắp 3A6M

11,000,000 đ  ~  12,000,000 đ

Máy thu hoạch khoai mì ST 1.6

110,000,000 đ  ~  120,000,000 đ

Máy tuốt đậu phộng 5-5Kw

26,000,000 đ  ~  30,000,000 đ

Máy cắt cỏ Ryobi AK-6000

5,700,000 đ  ~  6,000,000 đ

Kéo cắt điện Ryobi BSH-120

2,400,000 đ  ~  3,000,000 đ

Súng phun ngắn Yamaho 20 DX G1/4

3,000,000 đ  ~  3,500,000 đ

Súng phun sương cao Yamaho 13-18-25

3,400,000 đ  ~  3,800,000 đ

Máy phun Koshin ES-15C

7,500,000 đ  ~  8,000,000 đ

Máy xới đất Honda FF300

42,000,000 đ  ~  45,000,000 đ

Sản phẩm & Dịch vụ đã xem

Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-8%
11,000,000 đ  ~  12,000,000 đ
-8%
110,000,000 đ  ~  120,000,000 đ
-13%
26,000,000 đ  ~  30,000,000 đ
-5%
5,700,000 đ  ~  6,000,000 đ
-20%
2,400,000 đ  ~  3,000,000 đ
-14%
3,000,000 đ  ~  3,500,000 đ
-10%
3,400,000 đ  ~  3,800,000 đ
-6%
7,500,000 đ  ~  8,000,000 đ
-6%
42,000,000 đ  ~  45,000,000 đ
Máy hút hạt lúa, bắp 3A6M

11,000,000 đ  ~  12,000,000 đ

Máy thu hoạch khoai mì ST 1.6

110,000,000 đ  ~  120,000,000 đ

Máy tuốt đậu phộng 5-5Kw

26,000,000 đ  ~  30,000,000 đ

Máy cắt cỏ Ryobi AK-6000

5,700,000 đ  ~  6,000,000 đ

Kéo cắt điện Ryobi BSH-120

2,400,000 đ  ~  3,000,000 đ

Súng phun ngắn Yamaho 20 DX G1/4

3,000,000 đ  ~  3,500,000 đ

Súng phun sương cao Yamaho 13-18-25

3,400,000 đ  ~  3,800,000 đ

Máy phun Koshin ES-15C

7,500,000 đ  ~  8,000,000 đ

Máy xới đất Honda FF300

42,000,000 đ  ~  45,000,000 đ

Gọi 1900636758 Gọi 0988.03.2468