Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-10%
900,000 đ  ~  1,000,000 đ
-66%
1,000,000 đ  ~  3,000,000 đ
-10%
90,000 đ  ~  100,000 đ
-28%
18,000 đ  ~  25,000 đ
-28%
18,000 đ  ~  25,000 đ
-28%
18,000 đ  ~  25,000 đ
-28%
18,000 đ  ~  25,000 đ
-17%
58 đ  ~  70 đ
-17%
58 đ  ~  70 đ
--1422%
3,500,000 đ  ~  230,000 đ
Giống chim trĩ đỏ Nhật Bản

900,000 đ  ~  1,000,000 đ

Giống chim công

1,000,000 đ  ~  3,000,000 đ

Giống ngỗng xám

90,000 đ  ~  100,000 đ

Giống vịt trời Châu Á

18,000 đ  ~  25,000 đ

Ngan khoan đen - trắng

18,000 đ  ~  25,000 đ

Giống ngan pháp

18,000 đ  ~  25,000 đ

Giống ngan đen

18,000 đ  ~  25,000 đ

Vịt bầu quỳ

58 đ  ~  70 đ

Giống vịt nội - vịt cỏ

58 đ  ~  70 đ

Giống gà Đông Tảo Ngọc Hân

3,500,000 đ  ~  230,000 đ

Sản phẩm & Dịch vụ đã xem

Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-10%
900,000 đ  ~  1,000,000 đ
-66%
1,000,000 đ  ~  3,000,000 đ
-10%
90,000 đ  ~  100,000 đ
-28%
18,000 đ  ~  25,000 đ
-28%
18,000 đ  ~  25,000 đ
-28%
18,000 đ  ~  25,000 đ
-28%
18,000 đ  ~  25,000 đ
-17%
58 đ  ~  70 đ
-17%
58 đ  ~  70 đ
--1422%
3,500,000 đ  ~  230,000 đ
Giống chim trĩ đỏ Nhật Bản

900,000 đ  ~  1,000,000 đ

Giống chim công

1,000,000 đ  ~  3,000,000 đ

Giống ngỗng xám

90,000 đ  ~  100,000 đ

Giống vịt trời Châu Á

18,000 đ  ~  25,000 đ

Ngan khoan đen - trắng

18,000 đ  ~  25,000 đ

Giống ngan pháp

18,000 đ  ~  25,000 đ

Giống ngan đen

18,000 đ  ~  25,000 đ

Vịt bầu quỳ

58 đ  ~  70 đ

Giống vịt nội - vịt cỏ

58 đ  ~  70 đ

Giống gà Đông Tảo Ngọc Hân

3,500,000 đ  ~  230,000 đ

Gọi 1900636758 Gọi 0988.03.2468