Tống số cửa hàng: 2

Giống vật nuôi Thành Tô Farm

Website:http://thanhtofarm.com/

Thời gian mở shop: 2016-07-23 08:01:49

91 Nguyễn Văn Hỡi - Thành Tô - Hải An - Hải Phòng (Hải Phòng)

Bày bán 22 sản phẩm

Cty CP đầu tư và phát triển nông nghiệp

Chưa xác minh

Số điện thoại:0313.977.028

Phân bón DAP - VINACHEM

Website:http://www.dap-vinachem.com.vn/

Thời gian mở shop: 2016-07-19 15:55:23

Lô GI-7, Khu Kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải II, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng (Hải Phòng)

Bày bán 0 sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Chưa xác minh

Số điện thoại:031.3979368

Gian hàng nổi bật

Sản phẩm & Dịch vụ đã xem

Tống số cửa hàng: 2

Giống vật nuôi Thành Tô Farm

Website:http://thanhtofarm.com/

Thời gian mở shop: 2016-07-23 08:01:49

91 Nguyễn Văn Hỡi - Thành Tô - Hải An - Hải Phòng (Hải Phòng)

Bày bán 22 sản phẩm

Cty CP đầu tư và phát triển nông nghiệp

Chưa xác minh

Số điện thoại:0313.977.028

Phân bón DAP - VINACHEM

Website:http://www.dap-vinachem.com.vn/

Thời gian mở shop: 2016-07-19 15:55:23

Lô GI-7, Khu Kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải II, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng (Hải Phòng)

Bày bán 0 sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Chưa xác minh

Số điện thoại:031.3979368

Gọi 1900636758 Gọi 0988.03.2468